شادو شمشیره – د افغانانو قاتل !

شادو شمشیرهشادو شمشیره البغداداي چي به د کابل ښاغلي افغانان ووژل نو هغو مېرمني او لوڼې به یې په سوغات کې د بغداد لونډانو ته د مینخو په توګه ورولیږلې. یو ځای عرب په خپل تاریخ کې لیکي:

“نن موږ د کندهار په جګړه کې تر ۱۰۰۰ زیاتې ښځې په غنیمت کې ونیولې”

شادو شمشیره یو عرب جنګیالی وو چې زموږ نیکونه یې په دوو تورو وهل، بې شمیره افغانان یې وژلي، لکه څنګه چې مسعود او فهیم او امثالهم د افغانانو قتلونه وکړل اوس یې له ټولو ښایسته مزارونه دي.

شادو شمشيره په افغانانو ستر ظلمونه کړي خو افغانان ډېر ښه خلک دي چې تراوسه یې د هغه مزار ته اور نه دی اچولی او تر اوسه يې د مزار په ځای کې پبلک تشنابونه نه دي جوړ کړي او تر اوسه يې مزار سلامت دی.

تبصره وليکئ