د رسول الله ص ستایل هسې د دروغو نمايش دی !

مدینهپه زرګونو سنتو کې يو څو سنت د دې لپاره عملي کوو چې په کلي او کوڅه کې ومنل شو، ښه انسانان ښکاره شو او موږ ته دا ښه ښکاره کيدل د خوښۍ احساس راکوي.

لکه نشه يې ته چې نشه خوند ورکړي، خو نور يې د ګټو په مقصد د يوې تجارتي مارکې په توګه کاروي. که رسول الله زموږ دا اوسنی حالت و ويني نو لومړی خو به ملان له يوې مخې وغندي، که د دوی راحت ژوند او د ولس ناخوالې وويني نو څه به وايي ؟

د کندهار د چارسو چوک د مزدور حالت بايد د ملا حماد نه ښه وي، تاسې ملا حماد په کاڼي وولئ چې څومره حوصله لري. د طايف د حوصلې سنت په ځای کول پکار دي، ږيره خو وزه (بزه) هم پريښودلی شي او لونګۍ (پګړۍ) خو سکان هم په سر کوي.

پيغمبري به يوې خوا ته کړو او د يوه انسان په توګه حضرت محمد ص يوه فلسفه بيان کړې، په فلسفې پوهيدل وچ مغزو ملانو او عوامو ته سخت کار دی، ګاندهي د محمد ص فلسفه لوستې، باچا خان لوستې، د رسول الله په ژوند او وروسته له وفات عربو د خپلو شومو اغراضو لپاره د ده له نامه او فلسفې ناوړه ګټه اخيستې.

حضرت محمد ص هغه ټول څه نه دي ويلي چې غوښتل يې او د عربو د موجوده فکري سطحې سره برابر مخکې تللی، يوه يوه عالم ته دغه راز معلوم دی چې له هغوی څخه يوه يې ماته دا خبره وکړه، له صحابوو نيولې تر امويانو، عباسيانو، عثمانيانو، داعشيانو، پنجابيانو، طالبانو او ملانو پورې هر څوک د رسوالله ص له نامه د يوې وسيلې په توګه کاروي تر څو ډيره زر او اسانه او پرېمانه ګټه وکړي.

تبصره وليکئ