هر څه بدلیږي !

واده

کوم انسان چې له عمر تیریدو سره بدل نشي نو پدې معنا ده چې په ژوند کې یې څه نه دي زده کړي او هماغسې ماشوم پاتې دی. بدبختي خو دلته ده چې ډیری خلک مو پدې فخر کوي چې نه دي بدل شوي. خو کومې ټولنې چې نه بدلیږي هغه یا په ماضي کې پاتې کیږي او یا هم ورکیږي. 

ځینې غصه دي چې په کابل کې یو هلک په عام میدان له یوې جینۍ څخه د واده غوښتنه کړې. په غربي ټولنه کې چې کله یو هلک او جینۍ یو بل ښه وپيژني نو څو میاشتې یا کاله وروسته هلک په همداسې عام محضر کې له جینۍ غواړي چې واده ورسره وکړي.

  • خو دلته پوښتنه دا ده چې افغانان ولې د غرب پیښې کوي؟
  • غربیان ولې زمونږ پيښې نه کوي؟ 

فکر کوم ځواب یې ټولو ته معلوم دی هغه دا چې زمونږ ډیری کلتوري عنعنات سلګونه کاله زاړه دي. زمونږ هلک او جینۍ ډیری وخت تر واده مخکې یو بل لا لیدلي هم نه وي. نوی نسل مو نه غواړي سلګونه کاله زاړه عنعنات په یویشتمه پیړۍ کې پلي کړي خو دا چې مونږ ورته نوی بدیل نلرو نو مجبور دي چې له هغوی یې کاپي کړي چې لري یې.

بل دا کار خو یې بد نه دی:

  • بد زمونږ هغه کلتور دی چې هلک او جینۍ په پټو سترګو یو بل کوي او بیا ټول عمر ورسره بند پاتې وي.
  • یا وړه ماشومه زوړ سړي ته ورکوي.
  • یا تعلیم یافته بې تعلیمه لوفر ته ورکوي.
  • یا خور د ورور د جرم په بدل کې قرباني کوي…

که ریښتیا مو هم مخالفت ته زړه کیږي نو د دغو شیانو مخالفت وکړئ. کنه دې هلک نه چاته تاوان رسولی او نه یې چاته بده خبره کړې. میئن یا عاشق تل غواړي چې په عام محضر کې د خپلې مینې اظهار وکړي.
بیا وایم کوم کلتور او مفکوره چې د وخت له تیریدو سره بدله نشي نو هغه یا له مینځه ځي او یا یې هم خلک شاته پاتې کیږي او د نورو محتاجیږي.

تبصره وليکئ